אודות קרן קהילות

חדשות
קרן קהילות מהווה גורם מכוון ומסייע לגרעינים, על פי מצבם וצרכיהם ובהתאם לרצון הגרעין. הקרן מרכזת טיפול בעבודה מול גורמים ציבוריים וכלכליים ובנוסף מלווה את הגרעינים בייעוץ ארגוני על פי ידע שנצבר בגרעינים קודמים.כמו כן, פועלת קרן קהילות לגיוס משאבים עבור הגרעינים ולחקיקה ותקינה ממשלתית לקידום פעולתם. חזון הקרן הוא ליצור תנועה גדולה שתרומם את הרוח, תעצים את הכוחות הערכיים ותביא תנופה חינוכית וחברתית ברחבי קהילות בישראל.קרן קהילות רואה את האפיק המרכזי ביצירת תנופה זו כפעילות באמצעות הגרעינים החברתיים תורניים הפועלים בערים ברחבי הארץ מתוך מעורבות קהילתית בקהילות. לאור זה, שואפת קרן קהילות לקדם את פיתוחם של הגרעינים החברתיים תורניים, ורואה את תפקידה כגורם המשרת את הגרעינים, ממקצעת את פעילותם, ומלווה ותומכת בתוכניות עשייה ומעורבות בקהילה."
מפת הקהילות

מפת גרעינים

צפו בסרטון קרן קהילות