גבעת זאב

אודות הגרעין

logo


גלריה

gallery

מספר טלפון:073-7966616

ראש הגרעין: הרב פרג'ון 052-5665827

מנהל הגרעין: אריק וולף 054-6902277

רכז/ת קליטה: אליאן הוויט 0586668818

מספר משפחות: 70