חזון קרן קהילות

הגרעינים החברתיים תורניים קמו במטרה לחולל שינוי חברתי-יהודי רחב ברמה לאומית. מטרת הגרעינים, להביא לאיחוד בין קצוות העם ולקדם את האיזורים הנחשלים. כיום פרושים ברחבי הארץ כ75 גרעינים בשלבים שונים של התבססות, ואנו מקווים להשלים את פרישה בהקמת 15 גרעינים נוספים עד שנת 2015. אנו נפעל לביסוס כל גרעין וחיזוקו, להבאת עוד ועוד משפחות, ולהסטת תקציבים לאיזורי הפיתוח